Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

20.06.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresach:

·         leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej na obszarze województwo podlaskie,

·         domowa antybiotykoterapia dożylna na obszarze województwo podlaskie

Okres obowiązywania umów: 16.08.2016 r. – 30.06.2021 r.

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

Kod zakresu Świadczeń Zakres Świadczeń Cena oczekiwana
11.0000.049.02

 

LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ 12,00 zł
11.0000.051.02

 

DOMOWA ANTYBIOTYKOTERAPIA DOŻYLNA 11,00 zł

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń