Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

20.06.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach:

·         Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/ oddziale dziennym, na obszarze: grupa powiatów – powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, powiat m. Suwałki;

·         Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla dzieci, na obszarze: grupa powiatów – powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, powiat m. Suwałki;

·         Fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci, na obszarze: grupa powiatów – powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, powiat m. Suwałki;

Okres obowiązywania umów: 16.08.2016 r. – 30.06.2021 r.

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń – nazwa Cena oczekiwana
05.2300.026.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 1,00 zł
05.2301.022.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA DZIECI 1,10 zł
05.1311.208.02 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA DZIECI 1,10 zł

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń