Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-11-16 r. do 30-06-17 r.

28.10.2016

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie zaopatrzenie w protetykę słuchu od 01-11-16 r. – aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01-11-16 r.- aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach przedmioty ortopedyczne od 01-11-16 r. – aneksowanie

 

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych