Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie umożliwienia rozliczania grupą JGP H32

06.11.2019

Komunikat

w sprawie umożliwienia rozliczania grupą JGP H32 – DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY zabiegów w rozpoznaniu M20.1 – paluch koślawy (hallux valgus) i pokrewnych (M20.0, M20.2, M20.3, M20.4, M20.5, M20.6, M21, M21.0, M21.6,M21.8, M21.9, M95.8, Q66.8)

Mając na uwadze stanowisko Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego dotyczące problematyki złożoności zabiegów korekcyjnych w obrębie przedstopia, wskazujące na zasadność rozliczania grupą JGP H32 – DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY zabiegów w rozpoznaniu M20.1 – paluch koślawy (hallux valgus) i pokrewnych (M20.0, M20.2, M20.3, M20.4, M20.5, M20.6, M21, M21.0, M21.6, M21.8, M21.9, M95.8, Q66.8), nie zostanie wprowadzona zmiana w pliku parametryzującym grupera JGP.SZP obowiązującym od 1 lipca 2019 r. polegająca na dodaniu do listy definicji warunków odnoszącej się do grupy H32 dla warunku wskazania procedur: 78.248 Resekcja/ osteotomia – kości stepu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) oraz 84.872 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy, negatywnej listy rozpoznań zasadniczych z rozpoznaniami: M20.0, M20.1, M20.2, M20.3, M20.4, M20.5, M20.6, M21, M21.0, M21.6, M21.8, M21.9, M95.8, Q66.8.

źródło : Sekcja Komunikacji Społecznej