Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat w sprawie skierowania wystawianego do szpitala psychiatrycznego

04.02.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w nawiązaniu do informacji przekazanych przez świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień o nieprawidłowo wystawianych skierowaniach do szpitala psychiatrycznego polegających na niepełnym lub nienależycie wypełnionych skierowaniach przypomina, że wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu  postępowania w sprawie przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2012.854) wydanego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, Nr 231, poz. 1375 j.t. ze zm.). 

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni od daty wystawienia.

Źródło:
Dział Kontraktowania Świadczeń