Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat w sprawie opublikowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia NR 59/2016/DSOZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

01.07.2016

ZARZĄDZENIE NR 59/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych