Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

13.05.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniającego postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania umów: 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń – nazwa Cena oczekiwana
11.1450.000.02 Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) 11,50 zł

 

W załączeniu: KOC instrukcja zlozenie oferty

 

Jakie są główne założenia programu KOC i kto może do niego przystąpić?

KOC zapewni kompleksową opiekę medyczną nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełną dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży.

Kobiety w ciąży, które zgłoszą się do programu, uzyskają w ramach opieki finansowanej przez NFZ, pełnoprofilową opiekę w okresie ciąży, porodu oraz w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. Warto podkreślić, że ciężarna będzie mogła zgłosić się do programu na każdym etapie ciąży.

Nad bezpieczeństwem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala. W ramach opieki koordynowanej zespół będzie zapewniał całość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia. Opieka po urodzeniu dziecka będzie obejmować między innymi wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią.

Szpital – współkoordynator programu zapewniając jakość, ciągłość i kompleksowość opieki – będzie mógł skorzystać z nowego sposobu rozliczenia. Placówka, która zdecyduje się realizować program opieki koordynowanej, może liczyć na wyższe finansowanie, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Do programu mogą przystąpić te placówki, które deklarują minimum 600 porodów rocznie i jednocześnie zabezpieczą dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

Warto zaznaczyć, że jest to nowy projekt uwzględniający mechanizmy, które nie były dotychczas stosowane. Zakładamy, że program będzie się rozwijał mówi Wojciech Zawalski dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ. Jak dodaje: Zdajmy sobie sprawę z tego, że ośrodki będą musiały dostosować się do nowych oczekiwań, między innymi doszkolić swój personel w zakresie realizacji nowych zadań wynikających z programu lub pozyskać nowy – szczególnie w zakresie prowadzenia  ciąży przez położne.

Wymiernym efektem wprowadzonych zmian ma być kompleksowa opieka medyczna nad matką i dzieckiem, poprawa komfortu i poczucia bezpieczeństwa kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, zmniejszenie umieralności okołoporodowej, a także mniejsza liczba cięć cesarskich.