Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań uzupełniających prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

20.06.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach:

a)      Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży na obszarze: województwo podlaskie,

b)      Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych na obszarze: grupy powiatów: grajewski, kolneński, m. Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz na obszarze grupy powiatów: augustowski, sejneński, suwalski, m. Suwałki.

Okres obowiązywania umów: 16.08.2016 r. – 30.06.2021 r.

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

a)       w zakresie świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży wynosi 12,00 zł

b)       w zakresie świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych wynosi 8,00 zł.

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń