Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

12.03.2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

o wystąpieniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizują świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne (SZP), leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (SZP-C), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS),
z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”
http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od 8 marca 2018 roku.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej