Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o zawartych umowach w rodzaju: Podstawowa opieka zdrowotna od 1 maja 2022r.

25.04.2022

Podlaski OW NFZ informuje o zawarciu od 01.05.2022 r. umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: Podstawowa opieka zdrowotna z niżej wymienionymi świadczeniodawcami w następujących zakresach:

Nazwa świadczeniodawcy

Zakres świadczeń

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE ul. SZPITALNA 12; 16-300 AUGUSTÓW; Tel. 87 644 42 98

KOORDYNACJA OPIEKI

PRZYCHODNIA RODZINNA SP. Z O.O. ul. HOŻA 2B; 16-300 AUGUSTÓW Tel. 87 643 51 27

KOORDYNACJA OPIEKI