Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o zawartych umowach w rodzaju: Podstawowa opieka zdrowotna od 1 czerwca 2022 r.

20.05.2022

Podlaski OW NFZ informuje o zawarciu od 01.06.2022 r. umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: Podstawowa opieka zdrowotna z niżej wymienionymi świadczeniodawcami w następujących zakresach:

Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Zakres świadczeń
NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA I MEDYCYNY PRACY LEK.MED. JOANNA ADAMSKA – PORADNIA LEKARZA POZ; 16-400 SUWAŁKI; Ul. KSIĘDZA JERZEGO ALEKSANDRA POPIEŁUSZKI 1; Tel. 87 5651595 KOORDYNACJA OPIEKI