Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o zawarciu umów o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01.04.2022 r.

22.03.2022

Informacja o zawarciu umów w zakresie środki pomocnicze od 01.04.2022 r. – aneksowanie