Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o zawarciu umów o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01.02.2022r. do 30.06.2022r.

24.02.2022

Informacja o zawarciu umowy środki pomocnicze od 01.02.2022 – aneksowanie

Informacja o zawarciu umowy przedmioty ortopedyczne od 01.02.2022 – aneksowanie

Informacja o zawarciu umowy protetyki słuchu od 01.02.2022 – aneksowanie