Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-12-17 r. do 31-12-21 r.

28.11.2017

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.12.17 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku środki pomocnicze od 01.12.17 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.12.17 r. zawarcie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych