Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.

21.12.2020

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.01.21 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.01.21 r. zawarcie

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń