Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medycznez z okresem obowiązywania od 01-09-19 r. do 31-12-21 r.

29.08.2019

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.09.19 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku środki pomocnicze od 01.09.19 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie optyki okularowej od 01.09.19 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku protetyka słuchu od 01.09.19 r aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych