Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-12-18 r. do 31-12-21 r.

23.11.2018

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.12.18 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku optyka okularowa od 01.12.18 r. zawarcie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych