Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-11-2020 r. do 31-12-2021 r.

29.10.2020

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.11.20 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.11.20 r. aneksowanie

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń