Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-11-17 r. do 31-12-21 r.

30.10.2017

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.11.17 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku środki pomocnicze od 01.11.17 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku protetyka słuchu od 01.11.17 r aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.11.17 r. zawarcie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych