Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-10-18 r. do 31-12-21 r.

28.09.2018

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.10.18 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.10.18 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.10.18 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.10.18 r. aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych