Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-09-17 r. do 31-12-21 r.

23.08.2017

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie optyki okularowej od 01.09.17 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie protetyki słuchu od 01.09.17 r zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w zakresie środki pomocnicze od 01.09.17 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w zakresie protetyki słuchu od 01.09.17 r aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych