Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01.08.2021 r.do 31.12.2021 r.

23.07.2021

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach protetyka słuchu od 01.08.21 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku środki pomocnicze od 01.08.21 r. aneksowanie

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń