Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-04-2020 r. do 31-12-2021 r.

27.03.2020

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku środki pomocnicze od 01.04.20 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.04.20 r. aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych