Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-02-18 r. do 31-12-21 r.

26.01.2018

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku środki pomocnicze od 01.02.18 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie zaopatrzenie w protetykę słuchu od 01.02.18 r aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie optyki okularowej od 01.02.18 r. zawarcie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych