Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01-01-2020 r. do 31-12-2021 r.

23.12.2019

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku środki pomocnicze od 01.01.2020 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.01.2020 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach protetyka słuchu od 01.01.2020 r. aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych