Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-10-19 r. do 31-12-21 r.

25.09.2019

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.10.19 r. aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych