Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-08-18 r. do 31-12-21 r.

25.07.2018

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach przedmioty ortopedyczne od 01.08.18 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.08.18 r. aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych