Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01.04.2021 r.do 31.12.2021 r.

24.03.2021

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie optyki okularowej od 01.04.21 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.04.21 r. aneksowanie

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń