Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-04-18 r. do 31-12-21 r.

28.03.2018

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.04.18 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.04.18 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku protetyka słuchu od 01.04.18 r aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych