Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01.03.2021 r.do 31.12.2021 r.

19.02.2021

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.03.21 r. aneksowanie

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń