Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-02-17 r. do 30-06-17 r.

31.01.2017

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w zakresie zaopatrzenie w protetykę słuchu od 01.02.17 r. – aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.02.17 r. – aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych