Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie i zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-08-19 r. do 31-12-21 r.

24.07.2019

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie optyki okularowej od 01.08.19 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.08.19 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.08.19 r. aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych