Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-08-16 r. do 30-06-17 r.

29.07.2016

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie zaopatrzenie w protetykę słuchu od 01.08.16 r. – aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku w zakresie środki pomocnicze od 01.08.16 r. – aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych