Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie i zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-07-16 r. do 30-06-17 r.

22.06.2016

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.07.16r. – aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w zakresie optyki okularowej od 01.07.16r. – zawarcie umowy

 

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych