Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie i zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-06-16 r. do 30-06-16 r.

27.05.2016

Informacja o pozytwnie ocenionym wniosku środki pomocnicze od 01.06.16r. – aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w zakresie optyki okularowej od 01.06.16r. – zawarcie umowy