Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie i zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-04-17 r. do 30-06-17 r.

31.03.2017

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach – protetyka słuchu od 01.04.17r. – zawarcie umowy

Informacja o pozytwnie ocenionym wniosku – środki pomocnicze od 01.04.17r. – zawarcie umowy

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach – środki pomocnicze od 01.04.17r. – aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych