Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie i zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-01-17 r. do 30-06-17 r.

30.12.2016

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku – środki pomocnicze od 01-01-17 r. – zawarcie umowy

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach – środki pomocnicze od 01-01-17 r. – aneksowanie

 

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych