Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

30.05.2017
Podlaski OW NFZ informuje, iż została podpisana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcą:

– UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU J. WASZYNGTONA, 17 15-274 BIAŁYSTOK – w zakresie świadczeń lekarza POZ oraz świadczeń pielęgniarki POZ, z okresem obowiązywania od dnia 1 czerwca 2017 r na czas nieokreślony.