Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

04.04.2017
Podlaski OW NFZ informuje, iż została podpisana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcą:

– CENTRUM MEDYCZNE TBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 36/2, 15-687 BIAŁYSTOK –
w zakresie świadczeń lekarza POZ oraz świadczeń pielęgniarki POZ,

z  okresem obowiązywania od dnia 1 kwietnia  2017 r na czas nieokreślony.