Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

28.02.2017
Podlaski OW NFZ informuje, iż zostały podpisana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcą:

MEDIMED I. Panasiuk T. Piechocka A. Gryko spółka partnerska  Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, ul. Tuwina 1/2/2 15-746 Białystok – w zakresie świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ (miejsce udzielania świadczeń: ul. 42 Pułku Piechoty 131/4, 15-171 Białystok), z  okresem obowiązywania od dnia 1 marca 2017 r