Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

02.02.2017

Podlaski OW NFZ informuje, iż zostały podpisane umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcą:

– AM – MEDICA Spółka z ograniczana odpowiedzialnością Al. Jana Pawła II 77,15-703, Białystok

(świadczenia w zakresie położnej poz, w tym: świadczenia położnej poz w programie profilaktyki raka szyjki macicy);

– Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki (świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w poz)

z okresem obowiązywania od dnia 1 lutego 2017 r