Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o podpisanej umowie w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

29.01.2018

Podlaski OW NFZ informuje, iż została podpisana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcą:

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy – w zakresie: świadczenia lekarza poz , pielęgniarki poz, położnej poz ( miejsce udzielania świadczeń: ul. Piaskowa  9,18-100 Łapy)

– z okresem obowiązywania od dnia 1 lutego 2018r. na czas nieokreślony.

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej