Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Koronawirus

Koronawirus

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19?

20.08.2021

W tym miejscu będziemy zamieszczać najważniejsze informacje dla pacjentów o tym, gdzie można leczyć się w czasie epidemii. Wszystkie wykazy są na bieżąco aktualizowane. W wykazach placówek zamkniętych danego dnia uwzględniamy wszystkie przyczyny czasowego zamknięcia (zwolnienia lekarskie, urlopy, kwarantannę itp.).


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA


LECZENIE STOMATOLOGICZNEGABINETY GINEKOLOGICZNE


ZAMKNIĘTE ODDZIAŁY SZPITALNE