Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Koronawirus

Koronawirus

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19?

26.11.2021

W tym miejscu będziemy zamieszczać najważniejsze informacje dla pacjentów o tym, gdzie można leczyć się w czasie epidemii. Wszystkie wykazy są na bieżąco aktualizowane. W wykazach placówek zamkniętych danego dnia uwzględniamy wszystkie przyczyny czasowego zamknięcia (zwolnienia lekarskie, urlopy, kwarantannę itp.).


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA


LECZENIE STOMATOLOGICZNE


GABINETY GINEKOLOGICZNE


ZAMKNIĘTE ODDZIAŁY SZPITALNE


ZAMKNIĘTE ODDZIAŁY REHABILITACYJNE