Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych

08.02.2017

Centrum Onkologii w Warszawie ogłasza nabór na kursy,

które będą realizowane dla województwa podlaskiego

w ramach Projektu:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

1. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Zapraszamy

OFERTA:

Kurs kwalifikacyjny:

o Pielęgniarstwo onkologiczne – dla pielęgniarek;

Kurs specjalistyczny:

o Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów –dla pielęgniarek i położnych;

o Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1. – dla pielęgniarek i położnych;

o Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2. – dla pielęgniarek i położnych; o Wywiad i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych.

Planowane rozpoczęcie kolejnych edycji kursów 2 półrocze 2017 roku.

Prosimy    o    jak    najszybsze    skorzystanie    z    materiałów    informacyjnych.
Udzielamy    także informacji telefonicznych.

Szczegółowe informacje o sposobie i warunkach rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami (do pobrania) są zamieszczone i aktualizowane na stronie internetowej Projektu:

http://projektyue.coi.pl/kursyuedlapip

Źródło: Rzecznik Prasowy