Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Obsługa osób niesłyszących

Obsługa osób niesłyszących

Od 1 kwietnia 2012 roku NFZ umożliwia obsługę klientów za pośrednictwem usług tłumacza języka migowego oraz sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych. Będzie to dotyczyło spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, takich jak podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz prawo do świadczeń. Szczegółowy tryb postępowania osób chcących skorzystać z tego uprawnienia określa Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2012 r.

Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych powinno nastąpić z trzydniowym wyprzedzeniem (poza sytuacjami nagłymi). W tym celu należy wypełnić i przesłać do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ następujący formularz:
FORMULARZ – DOC I PDF

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych, prosimy o kontakt z Wydziałem Obsługi Klientów:

tel. 85 745 95 00
faks: 85 745 95 39
e-mail: kancelaria@nfz-bialystok.pl