Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Nasz Oddział

Uchwały Rady

Uchwały Rady 2022

Uchwała Nr 1/2022 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2021 rok.

Uchwała Nr 2/2022 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie opinii do projektu planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Uchwała Nr 3/2022 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie opinii do projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023, w tym również w zakresie zgodności z krajowym planem transformacji i wojewódzkim planem transformacji.

Uchwała Nr 4/2022 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023.

Uchwała Nr 5/2022 (załącznik do uchwały) Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Uchwały Rady 2021

uchwała Nr 1/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

uchwała Nr 2/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

uchwała Nr 3/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

uchwała Nr 4/2021 (załącznik do uchwały) Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

uchwała Nr 5/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2020 rok.

uchwała Nr 6/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie opinii do projektu planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok.

uchwała Nr 7/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022

uchwała Nr 8/2021 (załącznik do uchwały) Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok.