Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Nasz Oddział

Uchwały Rady

Uchwały Rady 2021

uchwała Nr 1/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

uchwała Nr 2/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

uchwała Nr 3/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

uchwała Nr 4/2021 (załącznik do uchwały) Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

uchwała Nr 5/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2020 rok.

uchwała Nr 6/2021 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie opinii do projektu planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok.