Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Nasz Oddział

Skład Rady

Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku:

 • Ryszard Anusiewicz
 • Piotr Baranicz
 • Ewa Feszler
 • Józef Mozolewski
 • Mirosław Sienkiewicz
 • Marta Kapusta
 • Dariusz Zajączek
 • Sebastian Zdanowicz
 • Krzysztof Żukowski

Prezydium Rady:

 • Przewodniczący – Józef Mozolewski
 • Zastępca Przewodniczącego – Mirosław Sienkiewicz
 • Sekretarz – Ryszard Anusiewicz

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) w oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia rady oddziału.

W posiedzeniach Rady uczestniczą w charakterze obserwatorów:

 • dr n. med. Mieczysław Kuczyński – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Dorota Rojsza – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Tomasz Sawicki – przedstawiciel Okręgowej Rady Aptekarskiej
 • dr Przemysław Gosk – przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • Ewa Rakowicz – przedstawiciel Krajowej Rady Fizjoterapeutów.