Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Nasz Oddział

Posiedzenia Rady

Rok 2022

I posiedzenie – 30 marca 2022

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 9 grudnia 2021 r.
 • Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ (IV kwartał 2021 r.)
 • Wykonanie planu finansowego POW NFZ za 2021 r. – informacja wstępna.
 • Informacja dot. zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2022 oraz omówienie dotychczasowych działań Oddziału dot. zwalczania COVID-19.
 • Wolne wnioski.

II posiedzenie – 31 maja 2022

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 30 marca 2022 r.
 • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2021 r.
 • Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ (I kwartał 2022 r.)
 • Wolne wnioski.

III posiedzenie – 24 czerwca 2022

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 31 maja 2022 r.
 • Przedstawienie przez Dyrektora POW NFZ corocznej informacji o prognozowanych kosztach.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego Oddziału na 2023 r.
 • Analiza i ocena danych dotyczących prowadzonych przez świadczeniodawców list oczekujących, liczby osób oczekujących i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 • Wolne wnioski.

IV posiedzenie – 20 września 2022

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 24 czerwca 2022 r.
 • Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ (II kwartał 2022 r.)
 • Wolne wnioski.

V posiedzenie – 16 listopada 2022

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 20 września 2022 r.
 • Założenia dotyczące zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na 2023 r. – zaopiniowanie projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, w tym również w zakresie zgodności z krajowym planem i wojewódzkim planem.
 • Uchwalenie planu pracy Oddziału na 2023 r.
 • Uchwalenie planu pracy Rady POW NFZ na 2023 rok.
 • Ocena stanu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i planu finansowego POW NFZ.
 • Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ (III kwartał 2022 r.)
 • Analiza i ocena danych dotyczących prowadzonych przez świadczeniodawców list oczekujących, liczby osób oczekujących i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 • Wolne wnioski.

Rok 2021

I posiedzenie – 23 marca 2021 (wideokonferencja)

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 14 grudnia 2020 r.
 • Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ IV kwartał 2020 r.
 • Wykonanie planu finansowego POW NFZ za 2020 r. – informacja wstępna.
 • Informacja dot. zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2021 oraz omówienie dotychczasowych działań Oddziału dot. zwalczania COVID-19.
 • Sprawy różne.

II posiedzenie – 9 kwietnia 2021 (wideokonferencja) – nowa kadencja Rady

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Wybór Przewodniczącego Rady POW NFZ.
 • Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady POW NFZ.
 • Wybór Sekretarza Rady POW NFZ.
 • Wolne wnioski.

III posiedzenie – 22 kwietnia 2021 (wideokonferencja)

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 9 kwietnia 2021 r.
 • Informacje dotyczące działań w zakresie zwalczania COVID-19.
 • Uchwalenie tekstu jednolitego regulaminu Rady POW NFZ.
 • Informacja o planie pracy Rady POW NFZ| na rok 2021.
 • Sprawy różne.

IV posiedzenie – 9 czerwca 2021 (wideokonferencja)

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 22 kwietnia 2021 r.
 • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2020 r.
 • Przedstawienie przez Dyrektora POW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów.
 • Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ (I kwartał 2021 r.)
 • Wolne wnioski.

V posiedzenie – 24 czerwca 2021 (hybrydowe)

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 9 czerwca 2021 r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego Oddziału na 2022 r.
 • Analiza i ocena danych dotyczących prowadzonych przez świadczeniodawców list oczekujących, liczby osób oczekujących i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 • Wolne wnioski.

VI posiedzenie – 14 września 2021

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 24 czerwca 2021 r.
 • Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ (II kwartał 2021 r.)
 • Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego.
 • Covid-19 – aktualności z punktu widzenia publicznego płatnika.
 • Wolne wnioski.

VII posiedzenie – 9 grudnia 2021 (wideokonferencja)

 • Otwarcie posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 14 września 2021 r.
 • Uchwalenie planu pracy Oddziału na 2022 r.
 • Uchwalenie planu pracy Rady POW NFZ na 2022 rok.
 • Ocena stanu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i planu finansowego POW NFZ.
 • Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ (III kwartał 2021 r.)
 • Analiza i ocena danych dotyczących prowadzonych przez świadczeniodawców list oczekujących, liczby osób oczekujących i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 • Założenia dotyczące zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na 2022 r.
 • Wolne wnioski.