Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat dla aptek, punktów aptecznych i dostawców oprogramowania aptecznego

Komunikat dla aptek, punktów aptecznych i dostawców oprogramowania aptecznego

Komunikat dla aptek, punktów aptecznych i dostawców oprogramowania aptecznego

02.02.2016

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31), Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje  o konieczności zapoznania się z nową wersją komunikatu LEK, stanowiącą załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Aktualna wersja komunikatu ma wartość: „2.2”. W celu przekazania danych za pierwszy okres 2016 roku należy dostosować oprogramowanie apteczne do wymogów przedmiotowego rozporządzenia.

Jednocześnie Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że
w sytuacji, gdy na recepcie wystawionej przez osobę uprawnioną w części „Świadczeniodawca” nie podano:

  • numeru identyfikacyjnego umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane ani
  • numeru REGON właściwych dla miejsca udzielenia świadczenia

należy wykazać umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Podstawa prawna: