Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Koronawirus

Koronawirus

Wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa

10.03.2020

Udostępniamy wykazy podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19